wtorek, 15 marca 2011

Blog zamknięty!

Niniejszy blog służył dokumentacji działań związanych z przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej na Wydziale Architektury PW - ten etap został przeze mnie zamknięty już ponad rok temu i dlatego formułę bloga należy uznać w końcu za wyczerpaną. Tak więc i sam blog ogłaszam za zamknięty.

Jednocześnie oświadczam, że moja praca na rzecz Alei Na Skarpie nie tylko nie ustaje, ale dopiero teraz nabiera tempa. Badanie kwestii alei Na Skarpie oraz potencjału samej Skarpy Warszawskiej doprowadziło z czasem do powstania idei Warszawskiej Drogi Kultury, której realizacja wymaga innego niż ten blog medium komunikacji. Dlatego zapraszam na nową stronę www.drogakultury.waw.pl.

poniedziałek, 9 sierpnia 2010

mpzp Jazdowa

Prezydent m.st. Warszawy przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jazdowa.

Wnioski przyjmowane są do dnia 13 sierpnia i ja do ich składania zachęcam. Sam przygotowałem pismo o takiej treści:

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2010 r.

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Urzędu m.st. Warszawy

Pl.Defilad 1

00-901 Warszawa

PKiN, kancelaria pok. 1349, piętro XIII


WNIOSEK

do planu w rejonie Jazdowa

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jazdowa (Śródmieście) zgłaszam następujący wniosek:

Obszar opracowywanego planu obejmuje swoimi granicami spory fragment Skarpy Warszawskiej. Ujazdowska część korony skarpy jest – z racji swojej historii, zlokalizowanych w jej obszarze obiektów, a także miejsca zajmowanego w układzie przestrzennym miasta – szczególnie wartościowa. Jednocześnie świadomość warszawiaków dotycząca znaczenia tego rejonu, dotycząca znaczenia samej Skarpy Warszawskiej, jest znikoma.

Dlatego wydaje się być słuszną nienowa (prawie stuletnia już) koncepcja uporządkowania całego obszaru korony skarpy w jeden układ liniowy. Takim zwornikiem wielu, jakże różnorodnych, miejsc miałaby stać się aleja Na Skarpie. Pierwszy raz wizja ta pojawiła się w ‘szkicu wstępnym planu regulacyjnego m.st. Warszawy’ autorstwa Koła Architektów w 1916 roku. Wystarczy rzut oka na ten plan, jak i przedwojenne próby jego realizacji, aby dostrzec, że nie jest jego istotą samo tylko przeprowadzenie układu komunikacyjnego, ale próba stworzenia tętniącej życiem przestrzeni publicznej. Stąd powstałe w tych latach na koronie skarpy Muzeum Narodowe, Sejm RP itd…

Dla wnioskującego oczywistym jest (bo poparte dogłębnym zbadaniem tej kwestii), że korona Skarpy Warszawskiej wymaga dziś działania w trzech płaszczyznach:

    1. ukształtowanie alei Na Skarpie – liniowego elementu kompozycji miasta, który stanowić będzie zwornik kolejnych miejsc i obszarów leżących na koronie skarpy;

    2. lokalizowanie jak największej ilości obiektów użyteczności publicznej – szczególnie miejsc dla działalności kulturalnej, ale także tych związanych z rekreacją – tak, aby korona skarpy prezentowała coraz bogatszą ofertę funkcjonalną, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie przyrodniczo-krajobrazowego charakteru skarpy;

    3. kształtowanie połączeń traktu alei Na Skarpie z miastem, w szczególności z Traktem Królewskim (do którego aleja biegnie równolegle na całej niemalże długości).

Przypomniana w skrócie przez wnioskującego koncepcja cieszy się bardzo dużym poparciem społecznym, na co dowodem jest, że temat raz na jakiś czas ze sporym impetem powraca w mediach publicznych. Przykładem była ostatnia fala zainteresowania, której śladem jest seria artykułów opublikowanych w Gazecie Stołecznej z sierpnia 2009 roku (dokumentowanych również na blogu: tozsamoscmiasta.blogspot.com, który stał się bezpośrednim przyczynkiem dla tego zainteresowania). Gazeta podjęła się też przeprowadzenia akcji społecznej 'Chodźmy na Skarpę', która zaowocowała licznymi tekstami i wydarzeniami (publikacje, debaty, przewodnik, wycieczka...). Materiały odnaleźć można na stronie: info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/Aleja+na+Skarpie. Padły wtedy liczne deklaracje: między innymi zapewnienie ministra Zdrojewskiego o jego poparciu dla tej idei, a także pomysł Urzędu M.St. na rozpisanie konkursu planistycznego. Organizowane przez gazetę sondaże są dowodem na wielki entuzjazm warszawiaków wobec takiej wizji.

Wniosek napisany został dość ogólnie, bo i ogólnej kwestii dotyczy. Nie jest celem wnioskującego podawać konkretne pomysły i rozwiązania, bo dobranie najlepszych z nich leży w gestii profesjonalnego zespołu projektantów planu. Wnioskujący w ten profesjonalizm wierzy i swojego udziału upatruje jedynie w zainteresowaniu planistów ową kwestią. Sam wnioskujący podejmuje od roku działania mające na celu promocję samej idei, jak też sposobu jej realizacji: w otwartym procesie planowania, w oparciu o partycypację społeczną i interdyscyplinarną debatę, czyli zgodnie z postulatami Nowej Karty Ateńskiej.

Przy tej okazji, wnioskujący pozwala sobie zaoferować projektantom planu swoją skromną pomoc.

Artur Jerzy Filip

poniedziałek, 7 czerwca 2010

RYSOWANIE ULICY SMOLNEJ


Stale poszukujemy nowych sposobów, aby pokazywać warszawiakom Warszawę, a także pomagać im dostrzec jej piękno. Tym razem w nowym świetle prezentować będziemy ulicę Smolną - tą ulicę, która z Traktu Królewskiego prowadzi prosto na Skarpę!

12 czerwca 2010 roku, przez cały dzień, odbywać się będzie Święto Smolnej, w ramach którego także Skarpa Warszawska postara się zwrócić uwagę przechodniów. Przygotujemy kilka wydarzeń związanych z obecnością Skarpy. Jednym z nich jest plener na Smolnej, na który serdecznie zapraszam. Ulica Smolna musi odżyć, bo wraz z nią odżywać zacznie pobliski odcinek Skarpy.

Zapraszam do zapoznania się z plakatem!
Czekać będziemy przez całą sobotę 12 czerwca 2010r.
Zapraszam na Smolną! A zapraszamy nie tylko wytrawnych rysowników - dla amatorów malowania znajdą się przygotowane sztalugi oraz przybory malarskie.

niedziela, 24 stycznia 2010

Ciągłość miasta

każdy z klocków przedstawia jeden autonomiczny, rozpoznawalny fragment miasta

Klocki reprezentują kolejne obszary - odcinki korony Skarpy Warszawskiej. Warszawiacy wiedzą, że tu i ówdzie w mieście są 'górki', ale mało kto świadomy jest, że wszystkie te wzniesienia to jedna Skarpa Warszawska. (Nie mówiąc już o tym, że na tej samej skarpie powstały inne polskie miasta: Gniew, Płock, Czersk, Sandomierz i wiele innych.) Każdy odcinek znamy z osobna, ale nie łączymy ich w całość. Nie uświadamiamy sobie ciągłości. Pomocą dla uzmysłowienia sobie tego faktu są KLOCKI. Zapraszam do ich ułożenia.

Wiele obiektów, prestiżowych gmachów znajduje się na koronie skarpy. Tworzą one łańcuch, z niewiarygodną wręcz gęstością zapełniony wyjątkowymi Miejscami. Większość z nich to Miejsca Kultury. Jeśli wytyczymy w Warszawie aleję Na Skarpie, to wszystkie z nich będą leżały przy jednej ulicy - przy pieszo-rowerowej promenadzie i będą miały podobny adres. A aleja stanie się Warszawską Drogą Kultury i prowadzić będzie od jednego do kolejnego punktu.

Szczególną cechą Warszawskiej Drogi Kultury będzie fakt, że na całej długości prowadzi ona przez parki, ogrody... Można by przejść aleją całą Warszawę z północy na południe bez opuszczania obszarów zieleni!

złożony plan

sobota, 16 stycznia 2010

KONKURS


Kolejną próbą promocji sprawy Skarpy, kolejnym etapem rozwijania inicjatywy obywatelskiej jest zgłoszenie serwisu tozsamoscmiasta do konkursu na blog roku. To szansa, aby kolejne osoby dowiedziały się o Skarpie Warszawskiej! Im lepszy wynik osiągniemy, tym więcej osób zapozna się z treścią strony.


Jeśli masz ochotę wesprzeć nas w tej konkurencji, zapraszam do zagłosowania na blog. Głos oddać można wysyłając sms o treści B00171 na numer 7144. Koszt to 1,22 pln.
Czas głosowania mija w czwartek 21. stycznia 2010. Zostało zaledwie parę dni.


Wygramy czy nie wygramy, Twoja złotówka zostanie przekazana na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki!

środa, 13 stycznia 2010

tożsamość Warszawy

Warszawska Droga Kultury może stać się zwornikiem kulturalnej Warszawy.

Co łączy takie Miejsca jak: Cytadela, Stare Miasto, Jazdów, Łazienki Królewskie, Morskie Oko, Park Arkadia... Co łączy takie obiekty jak: Fort Legionów, Arkady Kubickiego, Pałac Kazimierzowski, Muzeum Narodowe, Sejm i Senat RP, CSW, Belweder czy Królikarnia... I jak nie znającemu zbyt dobrze Warszawy turyście wytłumaczymy, gdzie niebawem powstaną tak szczególne obiekty jak Muzeum Wojska Polskiego, Centrum Chopinowskie, Muzeum Historii Polski? Może mają one jakąś wspólną tożsamość?

Wszystkie posiadają wspólny mianownik, trzeba go tylko wydobyć. Możemy spoić wszystkie te znacznie od siebie oddalone Miejsca w taki sposób, że będziemy odbierać je jako powiązane, dobrze znane. Bliskie.

Czy jesteśmy świadomi tego, że wszystkie one znajdują się obok siebie?! W sąsiedztwie?